(*) Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa mỗi người !